Uitgangspunten gemeente Alkmaar

Gemeente Alkmaar bouwt een stad voor de toekomst en wil van Overdie een stoere havenstad maken, met ruimte voor wonen, werken en recreëren.

Om dit te realiseren heeft de gemeente een ontwikkelbeeld opgezet. Hierin wordt het programma en de ruimtelijke opgaven voor onder andere Overdie in de toekomst omschreven. Samen met projectontwikkelaar Reales wordt er verdere invulling gegeven aan de plannen voor het huidige bedrijventerrein aan de Zeglis in Overdie.

Dit Ontwikkelbeeld moet samen worden gelezen met het Omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar.

Ontwikkelbeeld

Omgevingsbeeld

Wat staat er te gebeuren?

De verandering van Overdie start met de herontwikkeling van het bedrijventerrein Overdie, hier heeft Reales plannen voor ontwikkeld. Enkele bedrijven worden door de gemeente verplaats binnen Alkmaar, om ruimte te maken voor woningbouw. Voor blijvende en toekomstige bedrijven wordt er gewerkt aan een nieuwe geluidszonering en aan het verduurzamen van de openbare ruimte en particuliere kavels en gebouwen.

In dit gebied komen ruim 180 huur- en koopwoningen. Er wordt circa 1.000m2 aan ruimte gerealiseerd in de plint van de gebouwen voor een commerciële of maatschappelijke invulling. Het gehele gebied wordt vergroend en langs het water komt een brede groene oever met een wandelpad waar u straks heerlijk kan wandelen en recreëren. Hiervoor is een concept Stedenbouwkundig Ontwerp opgesteld.

Denk mee in het participatietraject

Om dit gebied tot een succes te maken zijn we op zoek naar mensen die mee willen denken, over de soorten voorzieningen, verkeer & parkeren & verkeersveiligheid en de inrichting van het openbaar groen. Heeft u daar een idee over? Of ziet u kansen of mogelijkheden? Denk dan mee!

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

    Ik heb interesse als: *

    herontwikkeling-overdie-nieuwbouw-project-alkmaar-reales-logo
    herontwikkeling-overdie-nieuwbouw-project-alkmaar-gemeente-alkmaar-logo